Udvikling

UDVIKLING AF DIN VIRKSOMHED

Udvikling er nøgleordet for, at en virksomhed skal kunne klare sig i et marked præget af konkurrence, fusioner, forandringsprocesser og nye krav. Eller med andre ord: opfylde aktionærernes, kundernes og markedets forventninger.

Vision 1 tilbyder individuelle løsninger inden for både virksomhedsmæssig og personlig udvikling. Vores stærke side er som katalysator at medvirke til skabelse og gennemførelse af virksomhedens strategiske udviklingsretning samt gennemføre uddannelser direkte tilpasset den enkelte virksomheds situation.
Vision 1 kan sammen med din virksomheds ledelse skabe eller forny, formulere og kommunikere virksomhedens strategiske udvikling.

Vision 1 giver virksomhedens ledere større bevidsthed om lederens opgaver og roller. Vi udvikler potentialet hos nuværende og kommende ledere – personligt og arbejdsmæssigt.
Vision 1 øger medarbejdernes personlige potentiale og deres motivation samt fokus på salg, service og kvalitet. Vision 1 viser vejen!

Personlig udvikling

… Al forandring medfører en udvikling

– og al udvikling medfører en forandring. Når vi taler udvikling af virksomhedens ledere og medarbejdere, handler det ikke kun om ledelse, salg, strategier, kundeloyalitet og arbejdsmæssige forhold. Grundlæggende for al udvikling er, at der også sker en personlig udvikling. Alle uddannelser i Vision 1 bygger på menneskeforståelse og indeholder øvelser og værktøjer, som giver personlig indsigt og udvikling både i arbejdsmæssig forstand og rent personligt.

Vision 1 arbejder med udvikling af mennesker og hvad der skal til, for at skabe en udvikling og turde overskride grænser, der har været uhensigtsmæssige begrænsninger for den videre karriere eller personlige udvikling.

Livsstrategier
Vores stærke side er at udvikle mennesker, og vi tilbyder en række uddannelser, som fokuserer på den personlige udvikling og afsluttes med en personlig handlingsplan – en livsstrategi. Deltagerne får indsigt i deres stærke og svage sider, lærer at opstille arbejdsmæssige og private mål – og nå dem!

Vi arbejder blandt andet med vores filosofi om De Fem Grundværdier – fem enkle nøglepunkter, som alle livets faser relaterer til. Personlig gennemslagskraft handler om livssyn og synergi. Ved at ændre dine tanker kan du ændre dit liv i den ønskede retning.