Ledelse og Strategi

“Det, du giver opmærksomhed, blomstrer; det, du ignorerer, dør”
-Vision 1

Ledelse og strategi

… Gode ledere skaber udvikling og vækst

Nogle er fødte ledere… og alle andre kan lære at blive det! Al god ledelse handler først og fremmest om kommunikation mellem mennesker. Gode ledere udnytter ressourcerne effektivt og skaber øget indtjening. Vision 1 giver din virksomheds ledere ny viden og bevidsthed om lederens opgaver og roller.

Vision 1 fokuserer på at:

  • styrke ledernes evne til at kommunikere effektivt
  • give værktøjer til øget kvalitet og professionalisme over for kunderne
  • gøre lederne bevidste om deres lederrolle og lederadfærd
  • give konkrete værktøjer, som lederne kan bruge til at motivere og udvikle medarbejderne

Korte eller lange udviklingsforløb
Udviklingsprocessen for en ledergruppe kan foregå på mange måder. Det kan være kortere eller længere forløb. Ved større udviklingsprocesser anbefaler vi et sammenhængende forløb med en række to-dages internat-seminarer med to måneders mellemrum fordelt over et til to år, hvor processen fastholdes og udvikles i tæt samarbejde mellem Vision 1 og virksomheden.

Succesregler for fusioner

Hurtigere, større, bedre! Fusioner, overtagelser og sammenlægninger af virksomheder sker i alle brancher. Men en fusion er i sig selv ikke noget vidundermiddel. For at en fusion skaber succes for de involverede virksomheder, er der mange faktorer, som skal opfyldes.

Brug Vision 1 som en stærk partner i arbejdet for at få en vellykket og succesrig fusion. Vi arbejder ud fra vores filosofi om fusioners succes. Det er blandt andet spilleregler som:

Når man skaber noget, der er dobbelt så stort, skal det ikke baseres på halvdelene, men være noget helt nyt.
Fusionen skal ske i et snuptag og planerne udarbejdes i alle detaljer i en snæver kreds. Processen kan ikke ske demokratisk, men alle nøglepersoner skal involveres.
Rigelig og ærlig information til medarbejderne. Opret ensartede informationsformer i de involverede virksomheder.
Igangsæt udviklingsaktiviteter, efteruddannelse og gruppearbejder hurtigst muligt.
Udadvendt markedsføring af den nye identitet fra starten.

Har din virksomhed evnen til at forlange
den rette pris?

… VærdiManagement

Viden om økonomi og regnskab er grundlæggende faktorer for at drive en virksomhed. Men det er ikke det samme som, at lederne og medarbejderne har den nødvendige forretningsforståelse og viden om, hvordan en forretning drives, så der tjenes penge.

Hvis alle medarbejdere tænkte som en forretningsmand…
Vision 1 udvikler den enkelte leders evne til at drive en forretning. Vi viser, hvordan lederne får overblik over driften og gennemskuer konkurrence- og prisforhold. Uddannelsen skaber forståelse for måden at tjene penge på og de beslutninger, der træffes. Vores uddannelse i VærdiManagement træner deltagerne i viden, holdninger og færdigheder inden for forretningsforståelse og økonomi.

Start med et seminar for ledere og mellemledere og få et par nøglemedarbejdere trænet til at afholde VærdiManagement som et internt seminar for alle virksomhedens medarbejdere.

Det giver hver enkelt medarbejder baggrund for at tænke som en forretningsmand. Det udvikler et samlet team, hvor alle føler respekt og ansvar for hinanden og løfter i flok – på tværs af afdelingsgrænser!

“Nutidens iværksættere bliver morgendagens helte blot de finder deres indre potentiale…”
-Vision1

Har du gennemslagskraft? Trænger budskabet ind?

Budskabsformidling

Der er mange måder at præsentere et produkt eller en idé på. En forudsætning, som de fleste glemmer, for at budskabettrænger ind, er, at lederen skal se sig selv som budskabsformidler. For at påvirke medarbejdere og kunder og for at få sine ideer igennem skal lederen have den rette gennemslagskraft og evne til at kommunikere.

Vision 1 lærer lederen at formidle sine budskaber på en virkningsfuld måde med et kropssprog og en fremtoning, der signalerer gennemslagskraft og pålidelighed.

Sikker budskabsformidling er en teknik, der kan læres. Det handler om holdninger, effektiv kommunikation, kropssprog og udstråling. Vi ser på stærke sider og svagheder i lederens måde at formidle på. Uddannelsen er et effektivt værktøj for lederen, der vil udvikle sig og styrke sin gennemslagskraft.

“Få det bedste frem i medarbejderne. De har så meget energi du ikke drømmer om…”
-Vision1

“Vi er desværre nødt til at afskedige dig!”

… Den vanskelige samtale

Enhver salgsleders vigtigste udfordring er de vanskelige situationer med manglende resultatopnåelse, umotiverede salgsmedarbejdere, lav effektivitet og dårlige salgsresultater! Vision 1 viser vejen ud af situationen og giver salgslederen effektive værktøjer til at lede og coache salgsmedarbejderne.

I uddannelsen får salgslederen den vigtige forståelse for, hvordan der skabes sammenhæng mellem salgsmedarbejdernes kvalifikationer, indsatser og resultater. Vi gennemgår salgets faser og hvilke værktøjer, der kan bruges til at motivere og udvikle salgsmedarbejderne.

Salgsledelse omfatter blandt andet:

  • Salgets faser
  • Motivation og udvikling af salgsmedarbejdere
  • Planlægning og styring
  • Resultatmål og resultatopnåelse
  • Vanskelige salgsledersituationer
  • Implementering: Personlig handlingsplan omsat i praksis

“Få det bedste frem i medarbejderne. De har så meget energi du ikke drømmer om…”
-Vision1

Ledelse og fusioner

… Succesregler for fusioner

Hurtigere, større, bedre! Fusioner, overtagelser og sammenlægninger af virksomheder sker i alle brancher. Men en fusion er i sig selv ikke noget vidundermiddel. For at en fusion skaber succes for de involverede virksomheder, er der mange faktorer, som skal opfyldes.

Brug Vision 1 som en stærk partner i arbejdet for at få en vellykket og succesrig fusion. Vi arbejder ud fra vores filosofi om fusioners succes. Det er blandt andet spilleregler som:

Når man skaber noget, der er dobbelt så stort, skal det ikke baseres på halvdelene, men være noget helt nyt. Fusionen skal ske i et snuptag og planerne udarbejdes i alle detaljer i en snæver kreds. Processen kan ikke ske demokratisk, men alle nøglepersoner skal involveres.
Rigelig og ærlig information til medarbejderne. Opret ensartede informationsformer i de involverede virksomheder.

Igangsæt udviklingsaktiviteter, efteruddannelse og gruppearbejder hurtigst muligt.
Udadvendt markedsføring af den nye identitet fra starten.